Lemon OG Kush by Heritage

STRAIN: Lemon OG KushMEDIUM: FlowerPOTENCY: LOW -MED - HIGH22.8% THCa / THC 0.3% THC*PRODUCER: HeritagePURCHASED: Mission CatonsvilleCLASS: HybridLINEAGE: Las Vegas Lemon Skunk X OG #18NOTE: Las Vegas Lemon Skunk is…

Continue Reading Lemon OG Kush by Heritage